Book her

Steigenberger Hotels & Resorts

Kolofon

Kolofon

Steigenberger Hotels AG kontrollerer indholdet af denne hjemmeside regelmæssigt. Det kan dog ikke garanteres, at alle informationer er fejlfrie. Ansvar eller garanti for aktualiteten, rigtigheden eller fuldstændigheden af informationerne, der stilles til rådighed på denne hjemmeside, er udelukket. Steigenberger Hotels AG er heller ikke ansvarlig for indhold via hyperlinks til eksternt forbundne hjemmesider. Steigenberger Hotels AG forbeholder sig retten til, uden forudgående bekendtgørelse, at foretage ændringer af eller suppleringer til informationer, som er stillet til rådighed.

Det samlede indhold på hjemmesiden for Steigenberger Hotels AG er beskyttet gennem copyright. Enhver mangfoldiggørelse af informationerne, herunder brug af tekster, dele af tekster eller billedmateriale kræver en forudgående skriftlig tilladelse fra Steigenberger Hotels AG.

Den Europæiske Kommissions platform til at indgive en klage og få den behandlet af et uafhængigt tvistbilæggelsesorgan (OTB), finder du under http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Vores virksomhed deltager i øjeblikket ikke i den tilbudte proces til alternativ tvistbilæggelse; OTB-platformen kan derfor ikke benyttes af virksomhedens kunder.

Steigenberger Hotels AG er ikke parat og ikke forpligtet til at deltage i en tvistbilæggelsesproces med en forbrugertvistbilæggelsesinstans.


Ansvarlig for indholdet

Steigenberger Hotels AG
Lyoner Straße 25
60528 Frankfurt am Main
Tyskland

Telefon +49 69 66564-01
Telefax +49 69 66564-888
E-mail info@steigenberger.com

Formanden for bestyrelsen:
André Witschi

Bestyrelse:
Marcus Bernhardt (formand), Dr. Ulrich JohannwilleCVR-nummer: DE 114216731
Selskabets hjemsted: Frankfurt - HR: B 25755
Registreringssted: Amtsgericht Frankfurt am Main

Hjemmeside
workmatrix GmbH