Geschiedenis

De geschiedenis van de Drei Mohren in Augsburg

Het verhaal van de Drei Mohren Augsburg begon met het verhaal van vier Moren. Het moeten Abessijnse monniken geweest zijn, voor wie de doorreis naar het zuiden niet onder een gunstig gesternte stond...
De legende gaat als volgt: Rond het jaar 1495 waren regelmatig donker getinte reizigers in het straatbeeld te zien. Abessijnse monniken, vier in totaal, werden toen voor langere tijd door waard Minner ondergebracht. De koude winter zorgde er echter voor dat ze hals over kop terug naar het warmere zuiden trokken, waarbij één van hen op het plateau al om het leven kwam. Waard Minner bracht de drie overlevenden weer onder in zijn huis en hielp hen de winter door. Voordat ze in het voorjaar vertrokken liet hij hun afbeelding op een bord schilderen en maakte hier vervolgens het uithangbord van zijn herberg van.

In het jaar 1722 kocht herbergier Andreas Wahl het oude pand en bouwde er een feodaal pension voor in de plaats, dat later de bijnaam 'Vorstenherberg' kreeg en een roemruchtige gastenkring heeft mogen onderbrengen:

anno 1730    Frederik Willem I van Pruisen
anno 1756    Giacomo Casanova
anno 1763    Wolfgang Amadeus Mozart
anno 1790    Johann Wolfgang von Goethe
anno 1792    keizer Franz II en aartshertog Joseph

Ongeveer rond 1790 nam wijnheer Anton Carl Singer uit Innsbruck het hotel over. Vanaf 1804 maakte hotelier Johann Georg Deuringer de Drei Mohren wereldberoemd. Niet alleen door zijn gastenlijst, maar ook door de zeer goed uitgeruste wijnkelder. De wijnlijst van Deuringer gold als toonaangevend voor exquise wijnen. Het in de 20e eeuw op zolder gevonden gastenboek van Deuringer omvat meer dan 500 pagina's en herinnert aan koninklijke bezoeken:

anno 1805    Napoleon I en Josephine
anno 1808    Max I Jozef van Beieren
anno 1815    aartshertog Ferdinand
anno 1825    Donna Maria Luisa Charlotte Infantin van Spanje
anno 1836    Otto van Griekenland
anno 1838    Tsaar Nicolaas I
anno 1841    Koning Lodewijk I met gemalin koningin Therese van Beieren

Als gevolg van de Franse Revolutie rond 1800, maar voornamelijk halverwege de 19e eeuw, braken er andere tijden aan voor Augsburg en het hotel. Augsburg werd een industriële metropool en het hotel werd een herberg voor kooplieden uit alle windstreken. Het kleinkind van Johann Georg Deuringer verkocht het landgoed in het jaar 1874 aan een naamloze vennootschap. Het hotel kreeg de bijnaam 'Paleishotel'. In de daaropvolgende jaren wisselde het pand vaak van eigenaar.

In 1878 was het de industrieel Ludwig August Riedinger.  Op 27 februari 1929 werd het uiteindelijk eigendom van de Drei Mohren AG.
Tijdens het bombardement van Augsburg van 25 op 26 februari 1944 werd het hotel zwaar getroffen en brandde het binnen twee dagen volledig af. Enkel de gevel werd gespaard. Van de waardevolle inrichting bleven alleen de reeds eerder in veiligheid gestelde tapijten en schilderijen bewaard.

In 1947 trof Drei Mohren AG maatregelen om het hotel op de oorspronkelijke plek compleet in ere te herstellen. In 1954 werd het definitieve bouwplan uitgewerkt, de bouw zelf begon op 1 februari 1955, op 29 juli 1955 werd het pannenbier geschonken (Richtfest) en de opening vond nog geen jaar later plaats, op 26 mei 1956.

Vanaf 1979 kreeg Steigenberger Hotels AG het beheer. Sinds 1 januari 2013 voert de Drei Mohren AG een franchiseovereenkomst met Steigenberger Hotels AG. De Drei Mohren AG is tot de dag van vandaag eigenaar en werkgever en organiseerde in 2011 de alomvattende kernsanering van het hotel, waaronder ook de restauratie van de grote kunstverzameling, inbegrepen in het basisconcept van de complete 'Drei Mohren'.

Steigenberger Drei Mohren, Augsburg - Hotelgeschiedenis
Geschiedenis | Steigenberger Drei Mohren - steigenberger.com