Nu reserveren

Steigenberger Hotels and Resorts

Privacy & veiligheid


Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring informeert u, als bezoeker en gebruiker van de internetsite op www.steigenberger.com (hierna 'website' of 'internetsite' genoemd) over de aard, reikwijdte en doelen voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgerichte gegevens op deze website.


Aanbieder van de website

Verantwoordelijke volgens de Duitse Wet Bescherming Persoonsgegevens (Bundesdatenschutzgesetzes, BDSG) en aanbieder van de website (dienstverlener) in de zin van de Duitse telemediawet (Telemediengesetz, TMG) is

 

Steigenberger Hotels AG
Lyoner Straße 25
D-60528 Frankfurt am Main, Duitsland

E-mail: info@deutschehospitality.com
Telefoon: +49 69 66564-460

 

Volledige gegevens volgens § 5 van de Duitse telemediawet (Telemediengesetz,TMG, (colofon)

(hierna 'aanbieder' genoemd)Reserveringen

De gegevens, die u invoert bij uw bezoek aan onze internetsite voor het maken van een hotel- of restaurantreservering resp. voor de reservering van een spabehandeling, worden versleuteld aan ons verzonden (via HTTPS). Deze gegevens, waarvan de aard en reikwijdte gebonden zijn aan het desbetreffende invoerscherm van het door ons gebruikte onlinereserveringsysteem, worden uitsluitend verzameld, verwerkt en gebruikt voor het aangaan, uitvoeren en afwikkelen van de door de reservering afgesloten contractuele overeenkomst.


Gebruikersaccount

U kunt zich op onze website met uw e-mailadres en door het opgeven van een wachtwoord registreren voor een gebruikersaccount. Deze registratie kan via het menupunt 'Registreren’ in de header gebeuren of wanneer u tijdens uw boeking en het invoeren van uw persoonlijke gegevens een wachtwoord toevoegt.

 

Als de registratie geslaagd is, wordt er automatisch een gebruikersacccount voor u aangemaakt, die geldig is voor de websites van alle drie bij de DH Deutsche Hospitality behorende hotelmerken Steigenberger Hotels and Resorts (www.steigenberger.com; exploitant: Steigenberger Hotels AG, Lyoner Straße 25, D-60528 Frankfurt am Main), IntercityHotel (www.intercityhotel.com; exploitant: IntercityHotel GmbH, idem) en Jaz in the City (www.jaz-hotel.com; exploitant: Jaz Hotel GmbH, idem). Bij de registratie voor de gebruikersaccount stemt u eveneens in met de overdracht van de door u bij de registratie ingevoerde gegevens.

 

In uw gebruikersaccount kunt u alle boekingen bekijken en bewerken (bijv. annuleren of wijzigen) die u sinds uw registratie met opgave van uw gebruikersgegevens via een van de hiervoor genoemde websites heeft gemaakt. U kunt uw gebruikersaccount op elk moment weer verwijderen.


Webtracking

Deze website maakt bovendien gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. gevestigd in Mountain View, VS (“Google”). Google Analytics gebruikt zgn. "cookies", dit zijn tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website geanalyseerd kan worden. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen.

 

Omdat de door Google ter beschikking gestelde IP-anonimisering (zgn. IP-masking) op deze website is ingeschakeld (door uitbreiding van Google Analytics met de code "gat._anonymizeIp();"), wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie en in andere verdragsluitende staten van de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort en daarmee geanonimiseerd. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar ingekort.

 

In opdracht van de beheerder van deze website zal Google de door Google Analytics verzamelde informatie gebruiken om te evalueren hoe de website door u wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internet aan de beheerder van de website te leveren. Het binnen het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

 

U kunt het opslaan van cookies van Google Analytics voorkomen door in uw browser een daarvoor bedoelde instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet de volledige functionaliteit van deze website kunt benutten. Daarnaast kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookie gegenereerde gegevens en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door via de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) de beschikbare browser plug-in te downloaden en installeren:

 

Voorts kunt u verhinderen, dat Google Analytics uw gebruik van de website registreert, door het plaatsen van een zgn. opt-out-cookie, die de toekomstige registratie van uw gegevens bij het bezoek aan deze website verhindert. U kunt de opt-out-cookie opslaan door op de volgende link te klikken: Klik hier om uw bezwaar kenbaar te maken

 

De beheerder van deze website gebruikt Google Analytics ook voor het voor statistische doeleinden evalueren van gegevens uit AdWords en de Double-Click-cookie. Indien u dit niet wenst, kunt u dit via de advertentieweergave-manager (http://www.google.com/settings/ads?hl=de) deactiveren.

 

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming bij Google Analytics vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/de.html resp. op https://www.google.de/intl/de/policies/


Contact opnemen

Wanneer u met ons, de aanbieder van de website (bijv. per contactformulier of e-mail), contact opneemt, worden uw gegevens opgeslagen voor het afhandelen van uw verzoek en voor het geval dat er daarna nog vragen zijn.


E-mailnieuwsbrief

Met de e-mailnieuwsbrief informeren wij u regelmatig over de Steigenberger Hotel Group en zijn aanbiedingen en diensten.

 

Indien u de nieuwsbrief wilt ontvangen, dan hebben wij daarvoor uw geldige e-mailadres nodig. Dit wordt alleen voor het toesturen van de nieuwsbrief gebruikt en niet aan derden doorgegeven.

 

Een abonnee op de e-mailnieuwsbrief kan de toestemming voor het opslaan van de bovengenoemde gegevens en het gebruik daarvan voor het verzenden van de nieuwsbrief altijd weer herroepen. Deze herroeping kan geschieden via een link in de nieuwsbrief zelf of per e-mail met het onderwerp "Afmelden" aan update@news.steigenberger.com.


Integratie van diensten en inhoud van derden-aanbieders (bijv. YouTube en Google Maps)

In deze internetpagina is inhoud van derden opgenomen, zoals bijv. video's van YouTube en kaartmateriaal van Google Maps (hierna "derden-aanbieder" genoemd. Voor het gebruik van dergelijke informatie is de overdracht van het IP-adres van de gebruiker aan de desbetreffende derden- aanbieder technisch noodzakelijk. Want zonder het IP-adres kunnen de derden-aanbieders de in de website geïntegreerde inhoud niet aan de browser van de desbetreffende gebruiker zenden. Wij hebben er geen invloed op, of een derden- aanbieder het IP-adres bijv. voor statistische doeleinden, opslaat of anderszins gebruikt.


Gebruik van Facebook-social-plugins

De website gebruikt social-plugins (hierna "plugins" genoemd) van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS (hierna "Facebook" genoemd). De plugins zijn te herkennen aan het Facebook-logo (witte "f" op blauwe tegel of een duim-omhoog-teken) of worden aangeduid met de toevoeging 'Facebook-social-plugin'. De lijst en het uiterlijk van de Facebook-social-plugins kunnen worden bekeken op https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

 

As een gebruiker een pagina opent van deze internetsite, die een dergelijke plugin bevat, dan maakt zijn browser een directe verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plugin wordt door Facebook direct aan de browser van de gebruiker verzonden en daardoor in de website geïntegreerd. De beheerder heeft daarom geen invloed op de reikwijdte van de gegevens, die Facebook met behulp van deze plugin verzamelt. Volgens de actuele stand van kennis handelt Facebook als volgt.

 

Door de integratie van de plugin verkrijgt Facebook de informatie, dat een gebruiker de desbetreffende pagina van de internetsite van de aanbieder heeft geopend. Als de gebruiker bij Facebook is ingelogd, kan Facebook het bezoek aan zijn Facebook-account toewijzen. Als gebruikers de plugins interactief gebruiken, bijv. door op de zgn. Like-button te klikken of een commentaar te geven, dan wordt de desbetreffende informatie door de browser van de gebruiker direct aan Facebook verzonden en daar opgeslagen. Als een gebruiker geen lid van Facebook is, dan bestaat toch de mogelijkheid, dat Facebook zijn IP-adres te weten komt en opslaat. Volgens Facebook wordt in Duitsland alleen een geanonimiseerd IP-adres opgeslagen.

 

Doel en reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Facebook en de daarop betrekking hebbende rechten en instellingsmogelijkheden voor het beschermen van de privésfeer van de gebruiker kunt u vinden in de privacyverklaring van Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/.

 

Als een gebruiker lid is van Facebook en niet wenst, dat Facebook via de internetsite van de aanbieder gegevens over hem verzamelt en aan zijn bij Facebook opgeslagen lidmaatschapsgegevens verbindt, dan moet hij voordat hij de internetsite bezoekt bij Facebook uitloggen.


Het is ook mogelijk de Facebook-social-plugins met add-ons voor de browser van de gebruiker te blokkeren, bijv. met de "Facebook-blocker".


+1 knop van Google+

De website gebruikt de "+1"-knop van het sociale netwerk Google Plus, dat wordt geëxploiteerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, (hierna "Google" genoemd). Deze button is herkenbaar aan het symbool "+1" op witte of gekleurde achtergrond.

 

Als een gebruiker een pagina van deze internetsite opent, die een dergelijke knop bevat, dan maakt zijn browser een directe verbinding met de servers van Google. De inhoud van de "+1"-knop wordt door Google direct aan de browser van de gebruiker verzonden en daardoor in de website geïntegreerd. De aanbieder heeft daarom geen invloed op de reikwijdte van de gegevens, die Google met behulp van deze knop verzamelt. Volgens verklaring van Google worden er, wanneer er niet op de "+1"-knop wordt geklikt, geen persoonsgerichte gegevens verzameld, maar worden er alleen bij ingelogde leden van Google+ persoonsgerichte gegevens als het IP-adres door Google verzameld en verwerkt.

 

De gebruikers kunnen informatie over doel en reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Google en daarop betrekking hebbende instellingsmogelijkheden voor het beschermen van de privésfeer van de gebruiker vinden in Google's privacyverklaring over de "+1"-knop op www.google.com/policies/privacy/partners en de FAQ's op www.google.com/button/.


Twitter

De website gebruikt de Twitter-knoppen. Deze knoppen worden aangeboden door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, VS (hierna "Twitter" genoemd). Ze zijn herkenbaar aan de begrippen als 'Twitter" of 'Volgen", gekoppeld aan een gestileerde blauwe vogel. Met behulp van de Twitter-knoppen is het mogelijk een bijdrage of een pagina van deze internetsite op Twitter te delen of de aanbieder op Twitter te volgen.

 

Als een gebruiker een pagina opent van deze internetsite, die een dergelijke Twitter-knop bevat, dan maakt zijn browser een directe verbinding met de servers van Twitter. De inhoud van de Twitter-knoppen worden door Twitter direct naar de browser van de gebruiker verzonden. De aanbieder heeft daarom geen invloed op het aantal gegevens, dat Twitter met behulp van deze plugin verzamelt. Volgens opgave van Twitter worden alleen het IP-adres van de gebruiker en de URL van de desbetreffende website bij gebruik van de Twitter-knop meegezonden; deze gegevens worden alleen voor het weergeven van de Twitter-knop gebruikt.

 

Meer informatie over de dienst Twitter en de Twitter-knop is te lezen in de privacyverklaring van Twitter op http://twitter.com/privacy.


Gebruik van Instagram-social-plugins

Op de website worden plugins gebruikt van Instagram, dat wordt geëxploiteerd door Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS ("Instagram“). De plugins worden aangegeven met een Instagram-logo, bijvoorbeeld in de vorm van een "Instagram-camera".

 

Als u een pagina opent van deze internetsite, die een dergelijke plugin bevat, dan maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Instagram. De inhoud van de plugin wordt door Instagram direct naar de browser van de gebruiker verzonden en in de website geïntegreerd. Door deze integratie ontvangt Instagram de informatie, dat uw browser de desbetreffende pagina van onze internetsite heeft geopend, ook als u geen Instagram-profiel bezit of op dat moment niet bij Instagram bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser direct aan een server van Instagram in de VS doorgegeven en daar opgeslagen.

 

Wanneer u bij Instagram bent ingelogd, dan kan Instagram het bezoek aan onze website direct aan uw Instagram-account toewijzen. Al u de plugins interactief gebruikt, bijv. door op de Instagram-button te klikken, wordt deze informatie direct naar een server van Instagram verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt bovendien op uw Instagram-account gepubliceerd en daar aan uw contacten getoond.

 

Doel en reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Instagram en uw rechten als gebruiker en instellingsmogelijkheden voor het beschermen van uw privésfeer kunt u vinden in de privacyverklaring van Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/

 

Indien u niet wenst, dat Instagram de via onze internetsite verzamelde gegevens direct aan uw Instagram-account toewijst, moet u zich voordat u onze website bezoekt uitloggen bij Instagram. U kun het laden van de Instagram-plugin ook helemaal verhinderen met de add-ons voor uw browser, bijv. met de script-blocker "NoScript" (http://noscript.net/).


Minderjarigen

Minderjarigen mogen zonder toestemming van de ouders en opvoeders geen persoonsgerichte gegevens aan ons doorgeven. In het kader van deze internetsite verzamelen, verwerken en gebruiken wij geen bewust verkregen persoonsgerichte gegevens van minderjarigen.


Recht op informatie en correctie van de gebruiker

Op schriftelijk verzoekt deelt de aanbieder u mee, of en welke persoonsgerichte gegevens over u bij de aanbieder zijn opgeslagen. In geval van onjuistheden beschikt u over het recht op correctie van de over u opgeslagen persoonsgerichte gegevens.
Stuur a.u.b. eventuele klachten, vragen of een verzoek om inlichtingen met betrekking tot de verzameling, verwerking en het gebruik van uw persoonsgerichte gegevens naar de verantwoordelijke voor gegevensbescherming TÜV Informationstechnik GmbH, via het adres TÜV Informationstechnik GmbH, Langemarckstr. 20, 45141 Essen, of per mail via datenschutz@deutschehospitality.com.

 

Stand: maart 2018