Rezervasyon yap

Steigenberger Hotels & Resorts

Veri gizliligi ile ilgili bilgiler

Aşağıdaki bilgilerle, otellerimizden birinde kaldığınız süre de dâhil olmak üzere, internet sitemizin ya da uygulamamızın kullanımı ile bağlantılı olarak kişisel verilerinizin işlenişi ile ilgili size bir genel bakış sunmayı ve veri koruma yasası uyarınca sahip olduğunuz haklar konusunda sizi bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.

I.    Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili bilgiler
Kişisel Veri Koruma Yönetmeliğinin (KVKY) 13. ve 14. maddesine göre şeffaflık ilkesi hakkındaki kapsamlı bilgilerimize dikkatinizi çekmek istiyoruz.

1.    Veriyi işleyen
Kişisel Veri Koruma Yönetmeliği, 4. madde, 7. fıkra kapsamında bu internet sitesinde yer alan bilgilerin işlenmesinden sorumlu ve Telemedya Yasası (TMG) kapsamında internet sitesini sağlayan (servis sağlayıcı) kurum:
 
Steigenberger Hotels AG
Lyoner Straße 25
60528 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 66564-01
Faks: +49 69 66564-888
E-posta: info@steigenberger.com

TMG'nin 5. maddesi uyarınca eksiksiz bilgiler (Şirket künyesi)

2.    Veri gizliliği sorumlusunun irtibat bilgileri
Veri gizliliği sorumlusunun irtibat bilgileri

TÜV Informationstechnik GmbH
Langemarckstr. 20
45141 Essen
E-posta adresi: datenschutz@deutschehospitality.com

3.    Kişisel verilerin işlenmesinin amacı ve yasal dayanaklar
Kişisel verileriniz, AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (DS-GVO), yeni Federal Veri Koruma Yasası (BDSG-neu) hükümleri ve diğer ilgili yasa hükümleri uyarınca aşağıdaki amaçlar ve yasal dayanaklar doğrultusunda işlenmektedir:

(a)    Rezervasyon taleplerinizi ve rezervasyonlarınızı işlemek ve yönetmek, ayrıca otel konaklamanızın ve ödemelerin işlenmesi de dâhil olmak üzere, konaklama sözleşmesi kapsamında hizmetlerimizi sağlamak (özellikle hizmet kullanımınızı takip edebilmek için (telefon, bar, spa, ücretli TV programları vb.) check-in ve odalara giriş yönetiminin yapılması) – Buradaki yasal dayanak, Kişisel Veri Koruma Yönetmeliği (KVKY), 6. madde, 1. fıkra, 1. bent b’dir.

(b)    Şirketimizin sorumlu olduğu yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için (örneğin raporlama kanunları, vergi kanunları, muhasebe yükümlülükleri vb.) Buradaki yasal dayanak, Kişisel Veri Koruma Yönetmeliği (KVKY), 6. madde, 1. fıkra, 1. bent c’dir.

(c)    Bültenimize aboneliğinizin yönetilmesi de dâhil olmak üzere e-posta bültenimizin iletilmesi – Buradaki yasal dayanak Veri Koruma Yönetmeliği (KVKY), 6. madde, 1. fıkra, 1. bent a’ya göre sizin rızanızdır.

(d)    Sadakat programımıza katılımınızı yürütmek ve yönetmek. Buradaki yasal dayanak Veri Koruma Yönetmeliği (KVKY), 6. madde, 1. fıkra, 1. bent a’ya göre sizin rızanızdır.

(e)    Ürün ve hizmetlerimizin kalitesini korumak, garanti etmek ve iyileştirmek, özellikle de memnuniyet anketleri gerçekleştirerek ve misafir yorumlarına yer vererek ve bu verileri analiz ederek, kişisel bilgilerinizi merkezi konuk veri tabanımızda işleyerek, konaklamada bizi yeniden tercih eden bir konuk olarak talep ve arzularınızı daha iyi değerlendirmemize, sizinle olan iletişimimizin kalitesini ve kişiselliğini geliştirmemize ve sizin için size özel teklifler oluşturmamıza yardımcı olması. Buradaki yasal dayanak Kişisel Veri Koruma Yönetmeliği (KVKY), 6. madde, 1. fıkra, bent f’dir. Yasal menfaatlerimiz, Kişisel Veri Koruma Yönetmeliğinin (KVKY) 47. maddesine bağlı olarak, ilgili ve orantılı bir ilişkiyi oluşturan konaklama sözleşmesinden ve bu türden bir işlemenin uluslararası otel zincirlerinde alışılagelmiş olmasından ve makul beklentiye sahip misafirlerin ezici sayısından kaynaklanmaktadır. Şemsiye marka Deutsche Hospitality altında otel işleten şirketlerin sahibi olan şirketler grubunun bir parçası olarak (bkz 4. Bölüm, Alıcılar Kategorisi) şirketimizin ayrıca, Kişisel Veri Koruma Yönetmeliğinin (KVKY) 48. maddesinin ifade ettiği üzere, dâhili yönetim amaçları için şirket grupları dahilinde konukların kişisel verilerinin paylaşılmasında meşru menfaati bulunmaktadır.

(f)    Tekliflerimiz ve hizmetlerimiz için doğrudan pazarlama. Buradaki yasal dayanak, Kişisel Veri Koruma Yönetmeliği 6. madde, 1. paragraf, 1. fıkra, bent f’dir. Hâkim yasal menfaatlerimiz Kişisel Veri Koruma Yönetmeliğinin 47. maddesindeki gerekçelerden kaynaklanmaktadır.

(g)    İç hukukun korunmasını sağlamak, cezai suçları (özellikle de video ile gözetleme yoluyla) önlemek ve açıklığa kavuşturmak, yasal iddiaları öne sürmek ve savunmak, hukuki ihtilaflarda çıkarların gözetimini yapmak, IT’nin güvenliği, IT operasyonlarının sağlanması, kredi risklerinin tanımlanması. Buradaki yasal dayanak, Kişisel Veri Koruma Yönetmeliği, 6. maddesi, 1. paragrafı, 1. fıkrası, bent f’dir. Hâkim yasal menfaatlerimiz, oteldeki misafirlerimiz için güvenli bir konaklama sağlama yükümlülüğümüzden ve maddi ve manevi taleplerimizin karşılanmasını sağlama, haklarımızı kullanma ve yetkisiz taleplere karşı korunma hakkımızdan kaynaklanmaktadır. Buna ek olarak, Kişisel Veri Koruma Yönetmeliğinin (KVKY) 47. ifadesine göre, sahteciliğin önlenmesi için kesin surette gerekli olan kişisel verilerin işlenmesi de şirketimiz için yasal bir menfaat teşkil etmektedir.
    
Reşit olmayanlar
Reşit olmayanlar, velilerinin izni olmadan kişisel verilerini bize aktaramazlar. İnternet sitemiz kapsamında reşit olmadıkları bizce bilinen kişilerin kişisel verilerini işlemiyoruz.

4.    Kişisel veri alıcıları kategorileri
Yukarıda, 3. Madde’de belirtilen amaçlar için gerekli olduğu takdirde, kişisel verilerinizi Kişisel Veri Koruma Yönetmeliği, madde 4, no. 9 uyarınca aşağıdaki alıcılarla, alıcı kategorileri de dâhil olmak üzere paylaşacağız:

Şirketlerimiz dâhilinde, akdi ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere, belli kuruluşlar (yalnızca gerekli olduğu ölçüde) kişisel verilerinize erişebilir.
 
Kişisel verilerinizin merkezi konuk veri tabanımızda işlenmesi ile ilgili olarak, kişisel verileriniz aynı zamandan Deutsche Hospitality’ye ait, bir ya da birden fazla otele sahip olan markalarla da paylaşılacaktır (Steigenberger Hotel & Resorts, IntercityHotel, Jaz in the city, Maxx by Steigenberger). Bu otellerin her birinin operatörleri, otel işletmecileri listesinden görülebilir. Düzenli olarak güncellenen bu listede, merkezi konuk veri tabanımızı kullanan oteller özel olarak işaretlenmiştir.

Tarafımızca görevlendirilen hizmet sağlayıcıları (örneğin, Kişisel Veri Koruma Yönetmeliği 28. maddesi uyarınca bir işleme emri çerçevesinde) ve yardımcı kişiler de bu amaçla kişisel verilerinize ulaşabilir. Bunlar finansal hizmetler ve ödeme işlemleri, IT hizmetleri, temizlik hizmetleri, lojistik, basım hizmetleri, telekomünikasyon, ankesman, danışmanlık ve satış ve pazarlama gibi kategorilerdeki şirketlerdir. İlgili hizmet sağlayıcılar, düzenli olarak güncellenen hizmet sağlayıcıları / veri işleyicileri listesinden görülebilir.

Ayrıca, yasal bir zorunluluk varsa (örneğin mali makamlar, adli kovuşturma yetkilileri) veriler kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilir.

Verilere erişebilecek diğer kişiler, verileri göndermek üzere bize yetki verdiğiniz kişiler olabilir.

5.    Kişisel verilerin üçüncü bir ülkeye aktarılması
Avrupa Birliği dışındaki ülkelere (üçüncü ülkeler) aktarılması şu durumlarda mümkündür:

(a)    Rezervasyonlarınızın ve otel konaklamalarınızın işleyişinin yürütülmesi için gerekli olduğu sürece,
(b)    Yasal olarak gerekli olduğu sürece ya da,
(c)    Siz bu konuda bize rızanızı verdiğiniz sürece.

Hizmet sağlayıcıları / veri işleyicileri listesinde ayrıntılı bir şekilde görülebileceği üzere, şirketimiz belirli görevler için merkez ofisi üçüncü bir ülkede bulunan, üçüncü ülkelerdeki uluslararası şirketler grubuna ait olan veya üçüncü bir ülkedeki hizmet sağlayıcılarla çalışan hizmet sağlayıcıları kullanmaktadır. Avrupa Komisyonu, söz konusu üçüncü ülke (Kişisel Veri Koruma Yönetmeliği’nin 45. maddesi uyarınca) yeterli düzeyde bir koruma bulunduğuna karar vermişse, bu türden hizmet sağlayıcılara kişisel verilerin aktarılmasına izin verir. Komisyonun böyle bir karar vermemesi durumunda, şirketimiz ya da hizmet sağlayıcımız, uygun önlemlerin alınması ve icra edilebilir hak ve çözümlerin mevcut olması koşuluyla, kişisel verileri üçüncü bir ülkeye ya da uluslararası bir kuruluşa aktarabilir (Kişisel Veri Koruma Yönetmeliği, 46. madde, 1. paragraf).
Söz konusu durumların dışında şirketimiz kişisel verileri üçüncü ülkelerdeki ofislere veya uluslararası kuruluşlara aktarmaz.

6.    Kişisel verilerin saklanma süresi ve bu süreyi belirleyen kriterler
Kişisel verilerinizi, akdi ve yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için gerekli olduğu sürece işliyor ve saklıyoruz. Sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için artık gerekli olmaması halinde ve ticaret ve vergi hukukunun gerektirdiği saklama sürelerine (Ticari Kanun, Vergi Kanunu) tabi olmadığı sürece kişisel verileriniz düzenli olarak silinir. Depolama ve dokümantasyon için belirtilen süre iki ila on yıldır.

7.    İlgili kişi olarak haklarınız
Kişisel verileri işlenen her ilgili kişi, KVKY’nin (Kişisel Veri Koruma Yönetmeliği) 15. maddesi uyarınca, işlenen söz konusu kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına, KVKY’nin 16. maddesi uyarınca düzeltme yapma hakkına, KVKY’nin 17. maddesi uyarınca silme hakkına, KVKY’nin 18. maddesi uyarınca veri işlemeyi kısıtlama hakkına, KVKY’nin 21. maddesi uyarınca veri işlemeye itiraz etme hakkına, KVKY’nin 20. maddesi uyarınca veri aktarma hakkına sahiptir. Bilgi edinme hakkı ve silme hakkı için ayrıca Federal Veri Koruma Yasası Bölüm 34 ve 35'te belirtilen kısıtlamalar geçerlidir.

KVKY 21. maddesi uyarınca veri işlenmesine itiraz hakkınız ile ilgili daha fazla bilgi.

Kişisel verilerinizin işlenmesi, bize vermiş olduğunuz muvafakata dayanıyorsa, verilen muvafakata kadar yapılan işlemlerin yasallığını etkilemeden muvafakatinizi herhangi bir zamanda iptal etme hakkınız vardır.  

Ayrıca, KVKY’nin 77. maddesine ve Federal Veri Koruma Yasası 19. bölümüne göre, yetkili veri koruma denetim otoritesine itiraz etme hakkınız bulunmaktadır.

8.    Veri sağlama yükümlülüğü
Akdi ilişkinin bir parçası olarak, konaklama sözleşmesinin imzalanması ve uygulanması için yasal olarak zorunlu olarak tahsil etmekle yükümlü olduğumuz kişisel bilgileri sağlamanız gerekir. Bu bilgiler olmadan genel sözleşmeyi sizinle sonuçlandıramayız veya uygulayamayız. Özellikle, Federal Tescil Yasası, 30. bölüm, 2. paragraf uyarınca kayıt formunda sizinle ilgili bazı kişisel bilgilere erişmemiz gerekmektedir. Bize gerekli olan bilgileri sağlamazsanız, arzu ettiğiniz hizmetleri size sağlayamayabilir ya da hizmetlerin tamamını size sunamayabiliriz.

9.    Otomatik karar verme ve profil oluşturma
Akdi ilişkinin oluşturulmasında ve yürütülmesinde, Kişisel Veri Koruma Yönetmeliğinin (KVKY) 22. maddesi uyarınca üzerinizde yasal etkisi olan ya da sizi benzer bir şekilde olumsuz etkileyecek olan profil oluşturma da dâhil olmak üzere, otomatik işlemeye dayalı bir karara bağlı olmayacaksınız.

10.    KVKY’nin 21. maddesi uyarınca itiraz etme hakkınız ile ilgili ek bilgiler
İçinde bulunduğunuz özel bir durumdan kaynaklanan sebeplerle ilgili olarak, herhangi bir zamanda kişisel verilerinizin işlenmesine karşı, KVKY 6. madde, 1. paragraf, 1. fıkra, bent e uyarınca (kamu yararına veri işleme) ya da KVKY 6. madde, 1. paragraf, 1. fıkra, bent f uyarınca (menfaatlerin ölçülmesine dayanan veri işleme) itiraz hakkınız bulunmaktadır. Bu aynı zamanda KVKY 4. madde, 4. paragraf uyarınca bu hükme dayalı olarak profil oluşturma için de geçerlidir.

Eğer itiraz ederseniz, sizin çıkarlarınıza, haklarınıza ya da özgürlüğünüze üstün gelecek mücbir ve yasal sebepler bulamamamız halinde ve yasal iddiaların geçerli kılınması, uygulanması veya savunulması için gerekli olmadığı sürece, kişisel verilerinizi işlemeyi durduracağız.

Kişisel verileriniz doğrudan reklam için tarafımızca işleniyorsa, size yönelik bu tür reklamlar için kişisel verilerin işlenmesine her zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz. Bu, doğrudan reklamcılık ile ilgili olduğu sürece profil oluşturma için de geçerlidir.

Belirli bir itiraz etme şekli yoktur. Bölüm 2’de belirtilen iletişim bilgileri aracılığı ile veri koruma sorumlumuza itirazınızı bildirebilirsiniz.

 

11.    Video surveillance
If we perform video surveillance of the hotel visited by you, the following applies to the processing of personal data relating thereto:

 

(a)    Purposes of data processing: Ensuring compliance with house rules, preventing criminal acts (e.g. damage to property or theft), ensuring criminal prosecution

(b)    Legal basis for data processing: First sentence of Article 6(1)(f)) GDPR, section 4 (1) sentence 1 nos. 2 and 3 German Federal Data Protection Act (BDSG) (new version)

The overriding legitimate interests of our Company follow from our obligation to ensure that our guests have a safe stay in the hotel as well as from our interest in enforcing our tangible and intangible claims and safeguarding our rights as well as defending against unjustified claims.

(c)    Categories of personal data recipients:
Potential recipients of the data are the criminal prosecution authorities as well as persons or entities which we entrust with safeguarding our rights (such as lawyers).
We do not intend to transmit the data to a third country or an international organisation.

(d)    Period of storage of personal data: Where the surveillance footage is recorded, the recordings concerned will be deleted after 72 hours at the latest; after expiry of this storage period, only such data will be stored which are necessary for clarifying specific incidents or enforcing claims based on a specific event (e.g. a criminal offence). Such data will likewise be deleted after the purpose for the continued storage no longer exists.

 

II.    Bu web sitesi üzerinde ve Steigenberger Hotels & Resorts uygulamasında veri işlenmesi ile ilgili ek bilgiler

1.    Kullanıcı hesabı/Hesap
E-posta adresiniz ile ve kullanıcı hesabı için bir şifre belirleyerek web sitemizde ve Steigenberger Hotels & Resorts uygulamasında (SHR App) kayıt olabilirsiniz. Bu kayıt, başlıkta bulunan "Kayıt Ol" menü öğesi ya da rezervasyon sırasında kişisel bilgilerinizi girerken bir şifre eklemeniz aracılığıyla yapılabilir.

Başarılı kayıt işleminden sonra, sizin için otomatik olarak Deutsche Hospitality’ye ait tüm otel markaları olan (i) Steigenberger Hotels & Resorts (www.steigenberger.com; İşletmeci: Steigenberger Hotels AG, Lyoner Straße 25, 60528 Frankfurt am Main), (ii) IntercityHotel (www.intercityhotel.com; İşletmeci: IntercityHotel GmbH, aynı yerde) ve (iii) Jaz (www.jaz-hotel.com; İşletmeci: Jaz Hotel GmbH, aynı yerde) ve de SHR App için geçerli olan bir kullanıcı hesabı oluşturulur. Bu kapsamda, kayıt sırasında kullanıcı hesabı için verdiğiniz bilgilerin bahsi geçen web sayfalarının ve SHR uygulamasının işletmecilerine aktarılmasını kabul etmiş oluyorsunuz.

Bu kullanıcı hesabında kayıt tarihinden bu yana bahsi geçen üç web sayfalarından birinde veye SHR uygulamasında kullanıcı verileriniz aracılığıyla gerçekleştirmiş olduğunuz tüm rezervasyonlarınızı görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz (örn. iptal veya değişiklik). Kullanıcı hesabınızı istediğiniz zaman silebilirsiniz.

Kullanıcı hesabınızın oluşturulması ve kullanılması ile ilgili olarak kişisel verilerinizin işlenmesi için yasal dayanak, KVKY 6. madde, 1. paragraf, 1. fıkra, bent a uyarınca yasal dayanak kişisel muvafakatinizdir.

2.    E-posta bülteni
E-posta bülteni ile Deutsche Hospitality’ya ait otellerin (otel işletmecileri listesine bakınız) teklifleri ve hizmetleri hakkında belirttiğiniz tercihlere ve ayrıca aşağıda belirtilen ortak şirketlerimizin tekliflerine göre düzenli olarak bilgi vermekteyiz: Deutsche Bahn AG (tren biletleri rezervasyonları için), Sixt (kiralık araç ve şoför hizmetleri için) ve seyahatle ilgili benzer diğer hizmet sağlayıcılar.

E-posta bültenimizi almak istiyorsanız, geçerli bir e-posta adresinize ihtiyacımız olacaktır. Bültenimize kayıt olmak için çift giriş prosedürünü kullanıyoruz. Bu, kaydolduktan sonra bize vermiş olduğunuz e-posta adresine, bülteni almak istediğinizi onaylamanızı isteyeceğimiz bir e-posta göndereceğimiz anlamına gelmektedir. Kaydınızı 2 hafta içerisinde onaylamazsanız bilgileriniz engellenir ve bir ay sonra otomatik olarak silinir. Buna ek olarak IP adreslerinizi, kayıt ve onay tarihlerinizi saklamaya devam ederiz. Prosedürün amacı, kaydınızı kanıtlamak ve gerekirse, kişisel verilerinizin olası kötüye kullanımı hakkında sizi bilgilendirmektir.

E-posta bülteninin bir abonesi olarak, e-posta bülteninin gönderilmesi için vermiş olduğunuz e-posta adresinizin işlenmesi için verdiğiniz onayı herhangi bir zamanda iptal edebilirsiniz. Bu iptal istemini bültenlerdeki ilgili bağlantı üzerinden kendiniz veya konu satırına "İptal" yazarak update@news.steigenberger.com adresine göndereceğiniz bir e-posta ile gerçekleştirebilirsiniz.

3.    Çerezler
Web sitemizde çerez kullanıyoruz. Bunlar, sitemizi ziyaret ettiğinizde tarayıcınızın otomatik olarak oluşturduğu ve cihazınızda (dizüstü bilgisayar, tablet, akıllı telefon vb.) depolanan küçük dosyalardır. Çerezler cihazınıza zarar vermez, virüs, truva atı ya da diğer zararlı yazılımları içermez. Çerezlerde, her biri, kullanılan terminal cihazla ilgili olan bilgiler saklanır. Ancak bu doğrudan sizin kimliğinize ulaştığımız anlamına gelmez.

Çerezleri tekliflerimizi sizin için daha keyifli hale getirmek, web sitemizin kullanımını istatiksel olarak kaydetmek ve tekliflerimizi optimize etmek amacıyla değerlendirmek için kullanmaktayız.

Aşağıdaki çerez türlerini kullanmaktayız:

•    Gerekli çerezler: Bu çerezler, web mağazamızda gezinti ve rezervasyon deneyiminizi iyileştirmeye oldukça katkıda bulunur. Örneğin, ürün sepetleri ya da elektronik hesaplama yöntemleri gibi temel işlevler ve uygulamalar bu sayede optimize edilir ve bunlarla ilgili işlemler kolaylaştırılır. Bu çerezler sizinle alakalı pazarlama kampanyaları veya istatistiki analizler için kullanılabilecek bilgi toplamaz.

•    Performans çerezleri: Performans çerezleri üzerinden internet sayfalarının nasıl kullanıldığı ve hangi noktalarda hatalar meydana geldiği konusunda anonim istatistiki veriler toplanır. Bunlar anonim hale getirilmiş genel verilerle tamamlanır, örneğin kullanıcı demografisi veya kapsama alanı bilgileri gibi. Bu çerezler, internet sayfalarını mümkün olduğunca performans odaklı tutmaya katkıda bulunur ve muhtemel hataları ve zayıf noktaları tespit etmeye imkan verir.

•    Reklam çerezleri: Bu çerezlerin yardımıyla, içerikleri ilgili kişiye göre değişen ilanlar desteklenir. Bu çerezler genelde pazarlama ağları tarafından işletmecinin izniyle kullanılır ve iştirak eden organizasyonların çeşitli internet sayfalarında kullanıcıları tekrar tanır. Bu çerezler üçüncü şahısların hizmetleri için de kullanılır ve veri sağlar. Online ve offline reklamlarımızın etkinliğini ölçebilmek için örneğin Facebook gibi platformlarda hedef odaklı çerezler ya da reklam çerezleri kullanıyoruz.

•    Re-targeting çerezleri: Web sayfalarımız burada Re-Targeting teknolojileri kullanıyor. Sizin için internet tekliflerini daha ilgi çekici hale getirmek için bu teknolojileri kullanıyoruz. Mağazamızla ve ürünlerimizle ilgilenmiş olan internet kullanıcılarına bu teknik sayesinde ortaklarımızın web sayfalarında reklamlarla ulaşabiliriz. Alakasız kullanıcılara alakasız reklamlar göstermek yerine ilgili kişiye özel kişiselleştirilmiş bir reklamın gösterilmesi genelde daha caziptir. Ortaklarımızın sayfalarında reklamların gösterilmesi bir çerez teknolojisi esas alınarak ve önceki kullanım durumu analiz edilerek yapılır. Bu tür reklamlar tamamen takma adla yapılır. Kişisel bilgilerinizin olduğu kullanıcı profilleri oluşturulmaz. Sayfamızı kullanarak, çerezlerin kullanılacağını ve dolayısıyla size ait kullanım verilerinin toplanacağını, kaydedileceğini ve kullanılacağını kabul etmiş olursunuz. Bunun dışında, tarayıcı oturumunuz bittikten sonra da verileriniz çerezler şeklinde kaydedilir ve örneğin web sayfalarını bir sonraki ziyaretinizde tekrar kullanılabilir. Bu muvafakati istediğiniz zaman, tarayıcınızın ayarlarında çerezlerin kabul edilmesini devre dışı bırakarak gelecekte etkili olmak üzere iptal edebilirsiniz (http://www.criteo.com/de/privacy/).

Çerezler tarafından işlenen veriler, KVKY 6. madde, 1. paragraf, 1. fıkra, bent f uyarınca yasal menfaatlerimizin ve üçüncü şahısların menfaatlerinin korunması amacıyla da gereklidir.

Tarayıcınızda, sadece onayınızla çerezlerin kaydedilmesine izin verilmesini ayarlayabilirsiniz. Çoğu tarayıcı çerezleri otomatik olarak kabul eder. Ancak, tarayıcınızı bilgisayarınızda hiçbir çerez saklanmayacak şekilde ya da bir çerez oluşturulmadan önce her zaman bir uyarı görüntülenecek şekilde yapılandırabilirsiniz. Çerezleri tamamen devre dışı bırakmak, web sitemizin bütün özelliklerinden yararlanamayacağınız anlamına gelebilir. Sadece Steigenberger çerezlerini istiyor ama ortakların çerezlerini istemiyorsanız, tarayıcınızda "Üçüncü tarafların çerezlerini engelle" seçeneğini seçin. Web tarayıcınızın menü çubuğunda size yardım fonksiyonu üzerinden yeni çerezleri nasıl kabul etmeyeceğiniz ve alınmış olanları nasıl kapatabileceğiniz gösterilmiştir. Ortak kullanılan ve çerezleri ve flash çerezleri kabul eden bilgisayarlarda hesabınızdan her zaman tam anlamıyla çıkış yapmanızı tavsiye ederiz.

4.    Analiz araçları
Aşağıda listelenen ve tarafımızca uygulanan takip tedbirleri, KVKY 6. maddesi, 1. paragrafı, 1. fıkrası, bent f uyarınca gerçekleştirilmektedir. Kullanılacak takip tedbirleri ile ihtiyaç temelli bir tasarımı ve web sitemizin sürekli olarak optimizasyonunu sağlamak istemekteyiz. Ayrıca, web sitemizin kullanımını istatiksel olarak kaydetmek ve tekliflerimizi sizin için en uygun hale getirmek amacıyla takip tedbirlerini kullanmaktayız. Bu menfaatler, yukarıda belirtilen hüküm bağlamında haklı görülmektedir. İlgili veri işleme amaçları ve veri kategorileri, ilgili takip araçları hakkındaki açıklamalarda bulunabilir.

Webtracking
Bu web sitesi ayrıca, merkezi Mountain View, ABD'de bulunan Google Inc. şirketinin ("Google") Google Analytics programını kullanmaktadır. Google Analytics, bilgisayarınıza kaydedilen ve web sitesini kullanım şeklinizin analiz edilmesine olanak sağlayan "Cookies" (Çerez) olarak adlandırılan bir tür metin dosyaları kullanır. Bu web sitesini kullanım şekliniz hakkında çerezler tarafından oluşturulan bilgiler, genellikle Google'ın ABD'deki bir sunucusuna aktarılır ve orada depolanır.

Bu web sitesinde Google tarafından sunulan IP anonimleştirmesi (IP Masking) etkin olduğundan (Google Analytics'in "gat._anonymizeIp();" kodu ile genişletilmesi), IP adresiniz Google tarafından Avrupa Birliği'ne dahil ülkelerde veya Avrupa Ekonomik Birliği sözleşmesine taraf olan ülkelerde önceden kısaltılır ve böylece anonimleştirilir. Sadece istisnai durumlarda tam IP adresi ABD’deki bir Google sunucusuna gönderilir ve orada kısaltılır.

Bu web sitesinin işletmecisi tarafından görevlendirilen Google, Google Analytics tarafından toplanan bilgileri, web sitesini kullanım şeklinizi değerlendirmek, web site etkinlikleri hakkında raporlar hazırlamak için ve web sitesi işletmecisine web sitesi kullanımı ve internet kullanımı ile ilgili diğer hizmetleri sağlayabilmek için kullanır. Tarayıcınız tarafından Google Analytics’in bir parçası olarak iletilen IP adresi, Google tarafından tutulan diğer verilerle birleştirilmeyecektir.

Tarayıcı yazılımınızda yapacağınız uygun bir ayar vasıtasıyla çerezlerin Google Analytics tarafından kaydedilmesini engelleyebilirsiniz; ancak, bu durumda bu web sitesinin tüm fonksiyonlarından tam anlamı ile yararlanamayacağınıza dikkatinizi çekmek isteriz. Bunun dışında çerez tarafından oluşturulan ve web sitesinin kullanımını içeren verilerin (IP adresiniz dahil) tespit edilmesini ve Google tarafından bu verilerin işleme alınmasını önleyebilirsiniz; bunun için şu bağlantıda (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) bulunan tarayıcı eklentisini indirin ve kurun.

Bunun ötesinde, Google Analytics'in web sayfasını kullanım şeklinizi kaydetmesini, bu sayfayı gelecekte ziyaret ettiğinizde verilerinizin kaydedilmesini önleyen ve Opt-Out-Cookie olarak adlandırılan olanağı kullanarak da engelleyebilirsiniz. Aşağıdaki bağlantının üzerine tıkladığınızda Opt-Out-Cookie etkinleşir: İtirazın tamamlanması için lütfen buraya tıklayınız.

Bu web sitesinin işletmecisi, Google Analytics'i ayrıca AdWords'dan ve Double-Click-Cookie'den elde edilen verileri istatistiksel amaçlarla değerlendirmek için kullanmaktadır. Bu değerlendirmenin yapılmasını istemiyorsanız, bunu ilan ayarları yöneticisinden (http://www.google.com/settings/ads?hl=de) devre dışı bırakabilirsiniz.

Google Analytics’de kullanım koşulları ve veri koruma ile ilgili diğer bilgilere aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz: http://www.google.com/analytics/terms/de.html veya https://www.google.de/intl/de/policies/

5.    Üçüncü taraf sağlayıcıların hizmetlerinin ve içeriklerinin bağlanması (örneğin YouTube ve Google Maps)
İnternet sitesine örneğin YouTube videoları ve Google Maps haritaları (metnin devamında "Üçüncü taraf sağlayıcı" olarak anılacaktır) gibi üçüncü tarafların içerikleri bağlanmıştır. Bu türden içeriklerin kullanılabilmesi için, teknik olarak kullanıcının IP adresinin söz konusu üçüncü taraf sağlayıcıya aktarılması gerekmektedir. Aksi durumda, üçüncü taraf sağlayıcılar web sitesine bağlanmış olan içerikleri, IP adresi olmadan söz konusu kullanıcının tarayıcısına gönderemezler. Üçüncü taraf bir sağlayıcının IP adresini örneğin istatistiksel amaçlı olarak kaydetmesi veya başka bir biçimde kullanması üzerinde bir etkimiz bulunmamaktadır.

6.    Sosyal medya eklentileri
Eklenti sağlayıcı, hakkınızda toplanan verileri, kullanıcı profili olarak kaydeder ve bunları reklam, pazar araştırması ve/veya web sitesinin ihtiyaca uygun tasarımı için kullanır. Bu tür bir değerlendirme, özellikle ihtiyaca uygun reklamların sunulması ve sosyal ağın diğer kullanıcılarını web sitemizdeki etkinlikler hakkında bilgilendirmek için (hesabına giriş yapmamış kullanıcılar için de) gerçekleştirilir. Bu kullanıcı profillerinin oluşturulmasına itiraz etme hakkınız vardır ve aşağıda belirtildiği üzere itiraz etme hakkınızı kullanmak için eklenti sağlayıcı ile iletişim kurmanız gerekmektedir. Eklentiler sayesinde, sosyal ağlar ve diğer kullanıcılarla etkileşimde bulunmanızı sağlamaktayız. Böylece biz de tekliflerimizi iyileştirebilir ve bir kullanıcı olarak sizin için daha ilginç hale getirebiliriz. Eklentilerin kullanımının yasal dayanağı, KVKY 6. madde, 1. paragraf, 1. fıkrası, bent f’dir.

Veri aktarımı, eklenti sağlayıcısında bir hesabınızın bulunup bulunmadığına ya da hesabınıza giriş yapıp yapmadığınıza bakılmaksızın gerçekleştirilir. Eklenti sağlayıcısında hesabınıza giriş yaptığınızda bize sağlamış olduğunuz veriler eklenti sağlayıcısıyla doğrudan mevcut hesabınıza atanır. Etkinleştirilmiş butona tıklar ve örn. sayfa için bağlantı oluşturursanız eklenti sağlayıcı ayrıca bu bilgileri kullanıcı hesabınızda saklar ve herkese açık olarak kişilerinizle paylaşır. Sosyal ağlardan birini kullandıktan sonra ve özellikle de butonu aktifleştirmeden önce hesabınızdan düzenli olarak çıkış yapmanızı tavsiye ederiz. Bu, eklenti sağlayıcıda profilinize bağlanmanızı engelleyecektir.

Facebook
Web sitesi, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ABD adresinde yerleşik Facebook Inc. şirketi (metnin devamında "Facebook" olarak anılacaktır) tarafından işletilen facebook.com sosyal ağının sosyal eklentilerini (metnin devamında "Eklenti" olarak anılacaktır) kullanmaktadır. Eklentiler, Facebook logolarından birinden tanınır (mavi kaplama üzerinde beyaz "f" harfi ya da "Beğen" işareti) veya "Facebook Sosyal Eklentisi" eki ile işaretlenmiştir. Facebook sosyal eklentilerinin listesi ve görünümleri aşağıdaki adresten incelenebilir: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Bir kullanıcı, bu internet sitesinin bu tür bir eklenti içeren sayfasını çağırdığında, tarayıcısı Facebook'un sunucuları ile doğrudan bir bağlantı kurar. Eklentilerin içeriği Facebook tarafından kullanıcının tarayıcısına doğrudan aktarılır ve onun tarafından web sitesine bağlanır. Sağlayıcının Facebook'un bu eklentiler aracılığıyla aldığı verilerin kapsamı üzerinde bir etkisi yoktur. Sağlayıcının bildiği kadarıyla, Facebook şu şekilde çalışmaktadır:

Eklentilerin bağlanması sonucunda Facebook, bir kullanıcının sağlayıcının internet sitesinin ilgili sayfasını çağırdığı bilgisini alır. Kullanıcı Facebook'ta oturum açtıysa, Facebook bu ziyareti onun Facebook hesabına atayabilir. Kullanıcılar eklentileri kullandıklarında, örneğin "Beğen" butonuna tıkladıklarında veya bir yorum yaptıklarında, bununla ilgili bilgi doğrudan Facebook'a aktarılır ve oraya kaydedilir. Bir kullanıcı Facebook'a üye olmasa bile, Facebook'un onun IP adresini alma ve kaydetme olasılığı vardır. Facebook'a göre Almanya'da sadece bir anonimleştirilmiş IP adresi kaydedilmektedir.

Verilerin Facebook tarafından toplanmasının, işlenmesinin ve kullanılmasının amacı ve kapsamı ve kullanıcının kişisel haklarının korunması için bununla ilgili haklar ve ayar olanakları hakkındaki bilgileri kullanıcı https://www.facebook.com/about/privacy/ adresinden alabilir.

Bir kullanıcı Facebook üyesi ise ve fakat sağlayıcının internet sitesi üzerinden Facebook'un kendisi hakkındaki verileri toplamasını ve Facebook'a kaydedilmiş olan üyelik bilgileri ile birleştirmesini istemiyorsa, internet sitesini ziyaret etmeden önce Facebook'ta oturumunu kapatması gerekmektedir.

Aynı şekilde kullanıcının tarayıcısına yönelik ekler aracılığıyla, örneğin "Facebook Blocker" ile Facebook sosyal eklentilerini bloke etme olanağı da bulunmaktadır.

Instagram
Web sitesinde 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, ABD adresinde yerleşik Instagram LLC. şirketi ("Instagram") tarafından işletilen Instagram eklentileri kullanılmaktadır. Eklentiler bir Instagram logosu veya örneğin bir "Instagram kamerası" ile işaretlenmiştir.

Bu web sitesinin bu türden bir eklentiyi içeren bir sayfasını çağırdığınızda, tarayıcınız Instagram'ın sunucuları ile doğrudan bir bağlantı kurar. Eklentilerin içeriği, Instagram tarafından kullanıcının tarayıcısına doğrudan aktarılmakta ve sayfaya bağlanmaktadır. Bu bağlantı aracılığı ile Instagram, siz bir Instagram profiline sahip olmasanız veya o an Instagram'da oturum açmamış olsanız bile, tarayıcınızın web sitemizin ilgili sayfasını çağırdığı ile ilgili bilgiyi alır. Bu bilgi (IP adresiniz dahil) tarayıcınız tarafından Instagram'ın ABD'deki bir sunucusuna aktarılır ve orada kısaltılır.

Instagram'da oturum açmışsanız, Instagram web sitemizi ziyaretinizi doğrudan Instagram hesabınıza atayabilir. Eklentileri kullandığınızda, örneğin "Instagram" butonuna tıkladığınızda veya bir yorum yaptığınızda, bununla ilgili bilgi de doğrudan Instagram'ın bir sunucusuna aktarılır ve oraya kaydedilir. Bunun dışında bilgiler, Instagram hesabınızda yayımlanır ve oradaki arkadaşlarınıza gösterilir.

Instagram tarafından verilerin toplanmasının, işlenmesinin ve kullanılmasının amacı ve kapsamı ile kullanıcı olarak haklarınız ve kişisel gizliliğinizin korunmasına yönelik ayar olanakları hakkındaki bilgileri lütfen Instagram'ın aşağıdaki adreste bulunan gizlilik bildirimlerinden öğreniniz: https://help.instagram.com/155833707900388/

Instagram'ın internet sitemiz üzerinden toplanan verileri doğrudan Instagram hesabınıza atamasını istemiyorsanız, web sitemizi ziyaret etmeden önce Instagram'daki oturumunuzu kapatmalısınız. Instagram eklentilerinin yüklenmesini tarayıcınıza yönelik eklerle, örneğin betik engelleyici “NoScript” ile tamamen önleyebilirsiniz (http://noscript.net/).


Veri gizliliği bildiriminin sürümü ve güncellenmesi

Bu veri gizliliği bildirimi 15.05.2018 tarihinden itibaren geçerlidir.

Web sitemizdeki ve kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili olan değişikliklerle ya da yasalarda meydana gelen değişikliklerle ilgili olarak bu veri gizliliği açıklamasını zaman zaman güncellemekteyiz. Yeniden düzenlenen sürüm, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerlidir. Bu veri gizliliği bildirimindeki önemli değişiklikler, değişiklikler yürürlüğe girmeden önce web sitemizde yapacağımız bir bildirim yoluyla size iletilir. Gerekmesi durumunda misafirlerimiz meydana gelen değişiklikler hakkında e-posta yoluyla ya da farklı yollardan bilgilendirilecektir.